Uvid u plan detaljne regulacije podvodne eksploatacije uglja u Kovinu

KOVIN, 7. mart 2024 – Kovinska opštinska uprava objavila je rani javni uvid plana detaljne regulacije za podvodnu eksploataciju uglja i otkrivke u nebranjenom delu kovinskog ležišta na levoj obali Dunava, koji traje od danas do 22. marta. U pitanju je prostor od oko 373 hektara u neposrednoj blizini međunarodnog plovnog puta reke Dunav, u okviru akvatorije Dunavca, a mikrolokacija…

ČITAJ DALJE

U Kovinu u planu izgradnja solarne elektrane na više od 500 hektara

KOVIN 12. jul 2023 – Opština Kovin oglasila je juče rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije solarne elektrane Meadows. Odbornici kovinske skupštine opštine jednoglasno su pre dva meseca usvojili odluku o izradi Plana detaljne regulacije za prostor na kome će se nalaziti solarna elektrana. Okvirna granica ovog Plana obuhvata ukupnu površinu od oko 511 hektara u severozapadnom delu…

ČITAJ DALJE

Novom prugom od Beograda do Velike Plane brzinom do 200 km/h

20. jun 2022 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd centar – Resnik – Mladenovac – Velika Plana. Na celoj dužini treba da bude formirana savremena dvokolosečna pruga za putnički i teretni saobraćaj sa brzinama većim od 160, sa elementima trase do 200 km/h. Modernizovana…

ČITAJ DALJE

Oglašen rani javni uvid u Prostorni plan koridora „Vožd Karađorđe“

28. maj 2022 – Juče je oglašen rani javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene koridora „Vožd Karađorđe“, koji jednim delom prolazi i kroz teritorije opština Smederevska Palanka i Velika Plana. Na teritoriji palanačke opštine planom je obuhvaćeno 21,1 km2, a deo trase koja tuda prolazi je dužine 4,11 kilometara. Na teritoriji Velike Plane obuhvaćena površina planom je 31,41…

ČITAJ DALJE

Javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije gradske toplane

SMEDEREVO, 22. jun 2021 – Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave oglasilo je danas rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije gradske toplane u Smederevu. Elaborat obuhvata deo područja Industrijske zone grada Smedereva, na 25 katastarskih parcela koje su u obuhvatu Plana generalne regulacije za područje Industrijske zone. Rani javni uvid u elaborat za izradu…

ČITAJ DALJE

Javni uvid u prostorni plan autputa E-75 Beograd-Niš na teritoriji Smedereva

SMEDEREVO, 26. mart 2019 – Grad Smederevo je danas pozvao sve zainteresovane na rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta prvog B reda – autoput E-75 Beograd-Niš. Rani javni uvid traje 15 dana, do 8. aprila, na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!