Uvid u plan detaljne regulacije podvodne eksploatacije uglja u Kovinu

KOVIN, 7. mart 2024 – Kovinska opštinska uprava objavila je rani javni uvid plana detaljne regulacije za podvodnu eksploataciju uglja i otkrivke u nebranjenom delu kovinskog ležišta na levoj obali Dunava, koji traje od danas do 22. marta. U pitanju je prostor od oko 373 hektara u neposrednoj blizini međunarodnog plovnog puta reke Dunav, u okviru akvatorije Dunavca, a mikrolokacija je najvećim delom Dubovačka ada.

Planom su predviđene tri zone. Prva je zona eksploatacije u nebranjenom delu kovinskog ležišta okvirne površine 51, druga sa istim opisom je površine oko 210, a treća je zona smeštaja pratećih objekata, postrojenja za odvodnjavanje uglja, deponije uglja, upravna zgrada, kontejneri u branjenom delu kovinskog ležišta okvirne površine 112 hektara.

Plan predviđa i ambicioznu infrastrukturu, pa tako osim već postojeće mreže puteva njavljuje i  izgradnju nove dvokolosečne pruge Mala Krsna-Smederevo-Kovin-Pančevo, sa izgradnjom mosta na Dunavu. Pruga je planirana uzimajući u obzir, kako se navodi u dokumentaciji, razvojne planove Kovina i Smedereva,  u smislu aktiviranja luka na Dunavu, potreba uravnoteženja železničke mreže Srbije i razvitka železničke mreže Banata.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!