Javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije gradske toplane

SMEDEREVO, 22. jun 2021 – Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave oglasilo je danas rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije gradske toplane u Smederevu.

Elaborat obuhvata deo područja Industrijske zone grada Smedereva, na 25 katastarskih parcela koje su u obuhvatu Plana generalne regulacije za područje Industrijske zone.

Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije gradske toplane u Smederevu traje 15 dana, od danas do 6. jula 2021. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska 1, u vremenu od 11 do 13 časova,

Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije biće dostupan na uvid u analognom obliku u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska 1, IV sprat, Grupa za urbanizam i ozakonjenje, i u digitalnom na zvaničnoj internet adresi Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu primedbe i sugestije na izloženi elaborat u toku trajanja ranog javnog uvida, ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska 1, kako je navedeno, najkasnije do 6. juna 2021. godine.

 

Skorašnji članci