Na rekama u Srbiji prošle godine pretovareno 15 miliona tona tereta

Izvor: Agencija za upravljanje lukama, 16. februar 2024 – Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prošloj godini 15,1 milion tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji. U odnosu na 2022. godinu pretovareno je 125.000 tona tereta manje, što predstavlja smanjenje od 0,8 odsto. Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati sa učešćem od 33 odsto. Ugalj…

ČITAJ DALJE

Povećane naknade za plovidbu i korišćenje luka i pristaništa

**, 21. januar 2024 – Agencija za upravljanje lukama saopštila je da su izmenom Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine, visine naknada povećana je za 10,2 odsto. Ovo uključuje i naknade za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu. Obveznik plaćanja naknade je privredno društvo…

ČITAJ DALJE

Izabran izvođač radova na bagerovanju marina u Smederevu i Kladovu

5. decembar 2023 – Na portalu javnih nabavki danas je objavljeno da je posao izrade tehničke dokumentacije i bagerovanja akvatorija marina u Smederevu i Kladovu Agencija za upravljanje lukama poverila firmi Geo-projket SM iz Sremske Mitrovice. Posao je vredan 4.980.000 dinara sa PDV-om, navodi se u odluci o dodeli ugovora. Projektant se, po dokumentaciji koja prati javnu nabavku, obavezuje da…

ČITAJ DALJE

Izrada tehničke dokumentacije za bagerovanje marina u Smederevu i Kladovu

5. novembar 2023 – Agencija za upravljanje lukama je raspisala tender za izradu tehničke dokumentacije za bagerovanje akvatorija marina u Smederevu i Kladovu.  Naime, Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije do 2025. godine definisano je da je širenje mreže marina jedna od neophodnih mera za razvoj i oživljavanje nautičke privrede, a ove dve marine su navedene kao prioritetne. Procenjena vrednost…

ČITAJ DALJE

Rezultati prvih šest meseci u lukama na rekama u Srbiji

26. jul 2023 – Agencija za upravlјanje lukama od početka godine zabeležila je 7,4 miliona tona pretovarenog tereta, što je za 2,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najčešće pretovarene vrsta tereta jesu šlјunak, pesak i kameni agregati sa učešćem od 29 odsto. Ugalј je na drugom mestu, sa 22 odsto, a nafta i naftni derivati na trećem,…

ČITAJ DALJE

AZUL: Prvi kruzeri u Smederevu, uskoro bagerovanje za buduću marinu

2. jun 2023 – Agencija za upravlјanje lukama objavila je danas podatke o pristajanju kruzera zaključno sa 1. junom. Zabeleženo je ukupno 365 pristajanja kruzera i 46.674 ukrcanih i iskrcanih putnika na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji. Najviše ih je bilo u Beogradu – 153, potom u Novom Sadu 97, Donjem Milanovcu 65 i u Golupcu 40. Međunarodno putničko pristanište…

ČITAJ DALJE

Agencija za upravljanje lukama: Oporavak kruzinga u Srbiji

23. decembar 2022 – Agencija za upravljanje lukama objavila je danas sa je u ovogodišnjoj nautičkoj sezoni zabeležila 1.416 pristajanja kruzera i 134.946 ukrcanih i iskrcanih putnika. Nakon obustave krstarenja zbog pandemije a potom i redukovanog obima međunarodnog putničkog saobraćaja u 2021. godini, kada je ostvareno tri puta manje pristajanja nego u ovoj sezoni, ovogodišnji rezultati ukazuju na oporavak kruzinga.…

ČITAJ DALJE

Više od hiljadu kruzera pristajalo u Srbiji do početka septembra

1. oktobar 2022 – Agencija za upravljanje lukama je do 1. septembra zabeležila više od hiljadu pristajanja kruzera, čulo se na prošle nedelje održanom Dunavskom biznis forumu. Ova konferencija je okupila predstavnike privrede, nauke, kulture i medija, a sve u cilјu promocije Dunava. Govoreći o unapređenju kruzinga, Vuk Perović, direktor  Agencije za upravljanje lukama, podsetio je da Agencija od 2017.…

ČITAJ DALJE

Razvojni projekti Agencije za upravljanje lukama u Smederevu

SMEDEREVO, 10. avgust, 2022 – Direktor Agencije za upravlјanje lukama Vuk Perović posetio je Smederevo i sastao se sa gradonačelnikom Jovanom Bečom i njegovim saradnicima. Razgovaralo se o uređenju marine, kao i izmeštanju teretne luke iz centra grada, stavljanju u funkciju pristana i omogućavanju pristajanja putničkih brodova. – Studija razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi, koju je Agencija…

ČITAJ DALJE

Unapređenje putničkog vodnog saobraćaja na toku Dunava kroz Srbiju

Izvor: Agencija za upravljanje lukama, 28. maj 2022 – Nautički turizam je u Strategiji razvoja turizma do 2025. godine našao svoje mesto kao jedan od prioritetnih turističkih proizvoda, a Podunavlje, sa turističkog i ekonomskog aspekta, kao jedna od vodećih destinacija. Savremene tendencije međunarodne turističke plovidbe koja se odvija Dunavom – Panevropskim koridorom 7, koji je jedini unutrašnji plovni put među…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!