Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 31. mart 2020 – Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja – od faze sveže položenih jaja pa do ispiljenih larvi. Takođe se u mnogim zasadima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophyes pyri). Za njihovo suzbijanje treba koristiti ABASTATE u količini 1,5 l/ha. Za…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. mart 2020 – U zasadima kruške već se mogu videti prve ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Sa povećanjem temperature, očekuje se intenzivnije piljenje larvi ove štetočine. U zavisnosti od regiona gajenja i sortimenta preporučuje se izvođenje sledećih mera zaštite: Za zasade u fenofazama razvoja – pucanje pupoljaka do mišije uši – ovim tretmanom smanjuje se i…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. jun 2019 – U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja imaga, jaja i tek ispiljenih larvi stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu kombinacije insekticida: HARPUN u koncentraciji 0,15% + KULISA u koncentraciji 0,035% U cilju zaštite zasada od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. maj 2019 – U zasadima krušaka u toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije kruškine buve. U cilju suzbijanja ispiljenih larvi preporučuje se primena insekticida KULISA u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača NU FILM 17 u količini 1 l/ha. Radi sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u mlade plodove, može se upotrebiti KONZUL u količini 1 l/ha. U…

ČITAJ DALJE