Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 1. maj 2020 – Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza – broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza. U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi.…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada krušaka u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 27. april 2020 – Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja – mlade larve, odrasle larve i imago. Radi efikasnog suzbijanja, koje podrazumeva suzbijanje svih stadijuma preporučujemo kombinaciju insekticida: KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15% Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU…

ČITAJ DALJE

Suzbijanje žičnjaka u usevu kukuruza i suncokreta

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 11. april 2020 – U gajenju okopavina, postizanje i očuvanje potrebnog sklopa biljaka je od ključne važnosti za dobre prinose. Jedna od najznačajnijih štetočina koja može značajno da naruši sklop useva su larve skočibuba, odnosno žičnjaci. Larve se hrane podzemnim delovima biljaka, a najugroženije je seme koje je nabubrilo i klija, a zatim i mlade bilje koje su iznikle.…

ČITAJ DALJE

Zaštita uljane repice od repičinog sjajnika

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. april 2020 – Usevi uljane repice se nalaze u fazi vidljivih cvetnhi pupoljaka iznad „zelenog pupoljka“. Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete izgrizajući zatvorene pupoljke tako da se proizvođačima preporučuje da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde…

ČITAJ DALJE

Herbicidi posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza, suncokreta i soje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 8. april 2020 – Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve, a pre nicanja. Najčešći i najširi metod primene herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu je posle setve, a pre nicanje kukuruza. Suzbijanje korova je obavezna mera u proizvodnji svih biljnih vrsta pa tako i u proizvodnji kukuruza, soje i suncokreta. Korovske biljke su ozbiljna konkurencija gajenim biljkama u uzimanju vode…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada koštičavog voća, šljive, trešnje, višnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 4. april 2020 – Voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fenofazi cvetanja. U tom periodu je potrebno zaštititi zasade koštičavih voćaka od monilioze cveta koju prouzrokuje Monilinia laxa. Zasadi šljiva i trešanja se nalaze na početku cvetanja. Infekcija se ostvaruje preko otvorenog cveta, odnosno preko žiga tučka, pa je suzbijanje monilize cveta koštičavih voćaka redovna mera zaštite…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 31. mart 2020 – Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja – od faze sveže položenih jaja pa do ispiljenih larvi. Takođe se u mnogim zasadima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophyes pyri). Za njihovo suzbijanje treba koristiti ABASTATE u količini 1,5 l/ha. Za…

ČITAJ DALJE

Aktuelna zaštita zasada jabuke

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 30. mart 2020 – Protekli period izuzetno hladnog vremena uslovio je i zastoj u razvoju biljaka. Zasadi jabuka se nalaze u zavisnosti od položaja i sortimenta, od fenofaze „zeleni buketići“ do fenofaze „roze pupoljak“. Dozrelost askospora u opalom lišću je preko 10% što znači da će se pri prvom narednom vlaženju, prognoziranom za sredinu nedelje, one osloboditi iz askusa…

ČITAJ DALJE

Kako suzbiti prouzrokovača sušenja cvetova i grančica u zasadima koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 21. mart 2020 – Po završetku zimskog mirovanja i početka vegetacije u zasadima koštičavog voća, naredni tretman koji treba obaviti protiv bolesti je suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fazi cvetanja. Monilinia laxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira ungicidima. Monilinia laxa prezimljava…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada kajsije

SMEDEREVO, 11. mart 2020 – U regionima gajenja rane kajsije zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka. Padavine najavljene u narednim danima stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka. S obzirom na izuzetnu osetljivost kajsije na ovog patogena, u zasadima gde je počelo cvetanje pre…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!