Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. mart 2020 – U zasadima kruške već se mogu videti prve ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Sa povećanjem temperature, očekuje se intenzivnije piljenje larvi ove štetočine.

U zavisnosti od regiona gajenja i sortimenta preporučuje se izvođenje sledećih mera zaštite:

Za zasade u fenofazama razvoja – pucanje pupoljaka do mišije uši – ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog oboljenja krušaka, bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwiniaamylovora):

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5% ili CUPROZIN 20 EC u koncentraciji 0,35% + GALMIN u koncentraciji 2% + KONZUL u koncentraciji 0,15%

Za zasade u fenofazama razvoja – mišije uši do vidljivi cvetni pupoljci – u ovim fazama razvoja kruške potrebno je obaviti preventivno tretiranje protiv patogena Venturia Pirina – prouzrokovača čađave krastavosti kruške:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,3% + GALMIN u koncentraciji 1% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%.

Upotrebom preparata ABASTATE istovremeno se vrši suzbijanje prezimelih ženki kruškine eriofidne grinje (Eriophyes pyri).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci