Sorte pšenice za setvu 2020/2021

GALENIKA FITOFARMACIJA, 3. septembar 2020 – Galenika Fotofrarmacija u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju. Saradnja je ostvarena sa kompanijom Limagrain (LG) iz Francuske kako bi na tržištu Srbije mogli da sejemo sorte: NIKOL, AVENUE, LG ARMSTRONG i LG ANERI. AVENUE Veoma rana sorta – rano klasa i ranije se…

ČITAJ DALJE

Rešenje za skladišne bolesti jabuke – FLUX

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. avgust 2020 – Gubici nakon berbe plodova jabuke i kruške, odnosno tokom čuvanja plodova na svetskom nivou se kreću i do 25%. Suzbijanjem skladišnih patogena u znatnoj meri produžava se period čuvanja i prodaje plodova što povećava dodatnu vrednost proizvoda i isplativost proizvodnje. FLUX (a.m. fludioksonil) je fungicid širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Način delovanja je…

ČITAJ DALJE

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. jul 2020 – Tokom berbe višnje i trešnje utvrđena je pojava fitofagnih grinja (više od 2 imaga po listu) i njihovo prenamnoženje – običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), kao i eriofidnih grinja, stoga je neophodno sprovesti hitne mere suzbijanja. Razvoj generacije fitofagnih grinja pri visokim temperaturama traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu…

ČITAJ DALJE

Zbog čega je važno primeniti GLIFOL na strništima?

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 17. jul 2020 – Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve. Zbog rezistentnosti korova. Potencijal korovske populacije koji se nalazi u zemljištu će umnogome odrediti cenu gajenja naših ratarskih kultura. Zbog toga je veoma bitno primenjivati strategiju suzbijanja korova na svojim parcelama. Tretiranjem strništa totalnim herbicidom (Glifol) suzbijamo apsolutno sve korove i ta operacija predstavlja…

ČITAJ DALJE

Tretman za suzbijanje jabukinog smotavca

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 2. jul 2020 – Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca. Prema preporukama stručnjaka Galenika Fitofarmacije, a u cilju sprečavanja formiranja i piljenja larvi iz položenih jaja, kao i suzbijanja larvi u već položenim jajima potrebno je…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada jabuka u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 25. jun 2020 – Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) je završen. U zasadima gde su prisutni simptomi primarnih infekcija, na listovima ili plodovima, preporuka je da se nastave mere zaštite radi sprečavanja nastanka sekundarnih infekcija upotrebom fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%. U zasadima se registruju i simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada breskve i nektarina

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 18. jun 2020 – Česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Wilsomonyces carpophilus) i pepelnice breskve (Sphaerotecha pannosa var.persicae), kao i latentne infekcije koje stvaraju gljive iz roda Monilinia. Za zaštitu od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + AKORD u koncentraciji 0,075%. Za suzbijanje štetnih insekata u zasadima breskve i nektarina…

ČITAJ DALJE

Aktuelna primena u zasadu višnje i šljive

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 16. jun 2020 – Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim padavinama. Kontinuirano postoje uslovi za stvaranje infekcije različitih prouzrokovača bolesti, a posebno za prouzrokovača truleži plodova. U ovoj fazi treba pristupiti suzbijanju trešnjine muve. Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija predlaže upotrebu kombinacije fungicida i insekticida: FLUX* u koncentraciji 0,1% + POLUX u koncentraciji 0,07% (U toku je proces registracije). Zbog nestabilnih meteoroloških…

ČITAJ DALJE

Zaštita paradajza, krompira i vinove loze od prouzrokovača plamenjače

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 15. jun 2020 – Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi. Plamenjača je jedna od ekonomski vrlo značajnih bolesti u proizvodnji paradajza, krompira i vinove loze. Najznačajnija je bolest koja se može javiti na paradajzu i krompiru. Pojavi ovog oboljenja pogoduju vremenski uslovi koji su ostvareni prethodnih dana (česte padavine i dnevne…

ČITAJ DALJE

Zaštita zasada jabuka u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 8. jun 2020 – U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa i tokom ove nedelje, česte i obilne padavine stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Period primarnih zaraza od ovog patogena je još uvek u toku, pa sa preventivnim merama zaštite u cilju sprečavanja nastanka infekcije treba…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!