Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. jul 2020 – Tokom berbe višnje i trešnje utvrđena je pojava fitofagnih grinja (više od 2 imaga po listu) i njihovo prenamnoženje – običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), kao i eriofidnih grinja, stoga je neophodno sprovesti hitne mere suzbijanja.

Razvoj generacije fitofagnih grinja pri visokim temperaturama traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu može doći do prenamnoženja grinja i tada mogu naneti ekonomski značajne štete u zasadima.

Kako bi se prekinuo razvoj novih generacija i fitofagne grinje efikasno suzbile, najbolje je primeniti kombinaciju sledećih akaricida:

  • ABASTATEu količini 1l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha+ GALMIN u količini 2 l/ha

Primenom ove kombinacije akaricida, uz obavezan dodatak okvašivača, suzbijaju se svi razvojni stadijumi grinja (jaja, larve, nimfe, imago).

Nakon završene berbe u zasadima višnje i trešnje neophodno je obaviti tretman za suzbijanje fitofagnih grinja.

Zbog učestalih padavina nakon obavljene berbe stvaraju se povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti: Blumeriella jaapii – prouzrokovač pegavosti lista višnje i trešnje, Wilsonomyces carpophillus – prouzrokovač šupljikavosti lista.

Za suzbijanje pomenutih prouzrokovača biljnih bolesti preporučujemo primenu preparata MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha.

Smene perioda suše i perioda sa velikom količinom padavina, kao i pojava fitofagnih grinja negativno su uticali na fiziološke procese u biljkama.

U svrhu oporavka zasada višnje i trešnje od nanetog stresa preporučuje se primena kombinacije đubriva ACTIVEG 12:4:6 u količini od 3-5 l/ha i FOLIGAL MAGNEZIJUM u količini 4 l/ha.

Nedostatak magnezijuma na listu višnje

Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima da tretmane izvode isključivo pred veče ili noću kada su temperature ispod 25°C.

Prilikom tretiranja preporuka je da se koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci