Zbog čega je važno primeniti GLIFOL na strništima?

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 17. jul 2020 – Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve. Zbog rezistentnosti korova.

Potencijal korovske populacije koji se nalazi u zemljištu će umnogome odrediti cenu gajenja naših ratarskih kultura. Zbog toga je veoma bitno primenjivati strategiju suzbijanja korova na svojim parcelama. Tretiranjem strništa totalnim herbicidom (Glifol) suzbijamo apsolutno sve korove i ta operacija predstavlja temelj strategije za odbranu narednih useva od korova, od kojih je sigurno prisutan ogroman broj najproblematičnijih uskolisnih i širokolisnih korova.

Poljoprivrednim proizvođačima je dobro poznata činjenica da svaki usev „pati“ od određene korovske vrste. Kada je parcela zakorovljena pritisak korova počinje već par dana nakon setve odnosno pre nicanja useva. Tada koristimo više različitih herbicida, što utiče na povećanje troškova proizvodnje. Uzrok tome jeste zakorovljenost parcele, a da bismo to sprečili potrebno je da suzbijemo korove na strništima, i da ne dozvolimo cvetanje i formiranje semena korova, uz pomoć herbicida GLIFOL.

Vreme tretiranja je kada su korovi visine od 20-30 cm.

Doza primene: osetljivi korovi 3-5 l/ha, tvrdokorni korovi 6-8 l/ha.

Pojava rezistentnosti korova na određene herbicide uzrokuje neophodnost tretiranja strništa herbicidom Glifol. Nažalost svedoci smo poslednjih godina da se divlji sirak, rezistentan na herbicide iz grupe sulfonilurea, širi na sve više lokaliteta. Pojava takvog sirka u kukuruzu često dovodi do totalnog propadanja useva. Primenom herbicida GLIFOL na strništima suzbijamo divlji sirak kako iz semena tako i iz rizoma i smanjujemo populaciju za naredne godine i useve. Tretiranjem strništa učestvujemo u antirezistentnoj strategiji.

Zašto baš GLIFOL?

GLIFOL se proizvodi od najskuplje i najkvalitetnije sirovine, koja predstavlja organsko jedinjenje koje biljka najlakše usvaja. Na taj način se obezbeđuje brzo usvajanje i transport do rizoma i vršnih tačaka porasta. Upravo je ovo delovanje koje iskusni ratari traže od totalnog herbicida.

Pored kvalitetne sirovine, u preparatu GLIFOL je i kvalitetan okvašivač koji sprečava spiranje i dodatno olakšava usvajanje herbicida. Sve ovo govori u prilog tome, da nisu svi totalni herbicidi isti i da preparat GLIFOL predstavlja vrhunac tehnologije proizvodnje i kvaliteta.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

 

Skorašnji članci