Sorte pšenice za setvu 2020/2021

GALENIKA FITOFARMACIJA, 3. septembar 2020 – Galenika Fotofrarmacija u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju.

Saradnja je ostvarena sa kompanijom Limagrain (LG) iz Francuske kako bi na tržištu Srbije mogli da sejemo sorte: NIKOL, AVENUE, LG ARMSTRONG i LG ANERI.

AVENUE

 • Veoma rana sorta – rano klasa i ranije se kosi.
 • Visok potencijal prinosa, kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa.
 • Odlična tolerancija na najznačajnije bolesti.
 • Pogodna za većinu regiona.
 • Odlični prinosi na zemljištu lošijeg kvaliteta, veoma prilagodljiva različitim uslovima gajenja.

NIKOL

 • Veoma rodna srednje rana sorta.
 • Nikol je sorta za intenzivne uslove i primenu pune agrotehnike. Nikol vraća uloženo.
 • Veoma dobro razvijen klas.
 • Važan faktor za visinu prinosa je to što formira veoma krupno zrno.
 • Visoka tolerancija na rđu i fuzariozu klasa, preporučuje se preventivni tretman protiv pegavosti.

LG ARMSTRONG – NOVA SORTA

 • Veoma rodna, srednje rana sorta.
 • Jedinstven spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna.
 • „Jak“ gluten i povećano upijanje vode čine je odličnim izborom za mlinare i pekare.
 • Visok potencijal bokorenja i srednje visoko stablo čine da ova sorta rodnu i otporniju na poleganje.
 • Odlični prinosi i u stresnim uslovima.
 • Tolerantnija na najznačajnije bolesti lista i stabla – rđu, pepelnicu i septoriju.

LG ANERI – NOVA SORTA

 • Srednje rana sorta.
 • Visok potencijal prinosa.
 • Stablo srednje visine tolerantnije na poleganje.
 • Formira dobro klas.
 • Tolerantnija na niske temperature.
 • Formira krupno i kvalitetno zrno.
 • Odličan hektolitar.
 • Dobra otpornost na bolesti lista i stabla: rđu i pepelnicu.
 • Lako prilagodljiva različitim uslovima gajenja.

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci