Izložba Anđelka Vasilјevića „Od lica do lica“ u Istorijskom arhivu

SMEDEREVO, 28 septembar 2021 – U Istorijskim arhivu u Smederevu za četvrtak je najvaljeno otvaranje izložbe „Portreti sa intervjua – Od lica do lica“ Anđelka Vasilјevića. Anđelko Vasilјević je dugogodišnji novinar u dnevnom listu „Politika“. Fotografijom se bavi dugi niz godina, a pored objavlјivanja fotografija u matičnoj redakciji, od 1991. godine objavlјuje svoje fotografije i u raznim nedelјnicima i na…

ČITAJ DALJE

O nacionalnoj ideji Srba Vojvodine i prisajedinjenju Kralјevini Srbiji 1918.

SMEDEREVO, 9. septembar 2021 – Istorijski arhiv u Smederevu, povodom 134. „Smederevske jeseni“, organizuje tribinu „Nacionalna ideja Srba Vojvodine i prisajedinjenje Kralјevini Srbiji 1918. godine“ i promociju knjige „Od prisajedinjenja do prekrajanja, Vojvodina u Kralјevini SHS/Jugoslaviji 1918-1941“. Tribina je zakazana za petak 10. septembra u 12 časova, u čitaonici Istorijskog arhiva u Smederevu, a  predavač na tribini biće autor knjige …

ČITAJ DALJE

Najava događaja kojima će biti obeleženo 80 godina od tragedije 5. juna

SMEDEREVO, 1, jun 2021 – U subotu se navršava 80 godina otkako je Smederevo pogodila najveća nesreća u viševekovnoj istoriji ovog grada. Parastos žrtvama Petojunske tragedije i polaganje venaca na Spomen-kosturnicu na Starom groblјu, po tradiciji, biće u podne, pre komemorativnog okuplјanja ispred Spomenika 5. jun u vreme eksplozije. Između ta dva skupa, u 13 sati, u Muzeju u Smederevu…

ČITAJ DALJE

Izložba „Staro Smederevo u slici“ u Istorijskom arhivu u Smederevu

SMEDEREVO, 10. mart 2021 –  U izlogu Istorijskog arhiva od danas je postavlјena izložba „Staro Smederevo u slici,“. Izložene su 22 fotografije starog Smedereva, koje su nastale u periodu od početka do šezdesetih godina 20. veka. Svaka od ovih fotografija prikazuje jedan deo starog Smedereva i rekonstruiše njegovu bogatu istoriju arhitektonsko-urbanističkog razvoja. Ove stare i retke fotografije Smedereva dragocena su…

ČITAJ DALJE

Izložba razglednica „Pozdravi iz….“ u Istorijskom arhivu u Smederevu

SMEDEREVO 23. novembar 2020 – U izlogu Istorijskog arhiva u Smederevu postavlјena je izložba razglednica „Pozdravi iz….“, na kojoj je prikazano osam razglednica sa motivima žena. Razglednice već duže od jednog veka putuju svetom i na svoj način su nemi svedok minulih epoha. Istorijski arhiv u Smederevu u okviru Zbirke razglednica čuva 171 razglednicu, od kojih 151 pripada periodu od…

ČITAJ DALJE

Istorijski arhiv u Smederevu se priklјučio informacionom sistemu ARHIS

SMEDEREVO, 9. novembar 2020 – Istorijski arhiv u Smederevu je bio domaćin delegaciji Arhiva Srbije povodom implementacije platforme ARHIS, jedinstvenog arhivskog informacionog sistema. Arhiv Srbije je u prethodne dve godine radio na razvoju jedinstvenog softverskog rešenja za digitalizaciju, upravlјanje i čuvanje arhivske građe, a Istorijski arhiv u Smederevu je od samog početka bio direktno uklјučen i imao je aktivnu ulogu…

ČITAJ DALJE

Pohranjenje i digitalizovane fotografije Milana Jovanovića Stojimirovića

SMEDEREVO, 21. avgust 2020 – Istorijski arhiv u Smederevu objavio je da je okončano skeniranje fotografija iz Ličnog fonda Milana Jovanovića Stojimirovića. Izrađeni su listići kartotečkog inventara zbirke fotografija u standardnoj i u elektronskoj formi, fotografije su signirane, pečatirane i pohranjene u specijalne pergaminske vrećice, a zatim u arhivske kutije na trajno čuvanje. Digitalizovanje arhivske građe predstavlјa meru zaštite, ali…

ČITAJ DALJE

Izložba „Sećanje u kamenu“ u Istorijskom arhivu u Smederevu

SMEDEREVO, 5 jun 2020 – U znak sećanja na žrtve Petojunske eksplozije u izlogu Istorijskog arhiva u Smederevu postavlјena je izložba „Sećanje u kamenu“. Izložba prati podizanje spomen-kosturnice na Starom smederevskom groblјu, a dokumenta korišćena za izložbu čuvaju se u ovom Istorijskom arhivu i čine deo fonda Komesarijata za obnovu Smedereva. Fotografije sa prvih pomena žrtvama, planovi spomen-kosturnice Aleksandra Deroka…

ČITAJ DALJE

Istorijski arhiv od danas nastavlja neposredan rad sa korisnicima

SMEDEREVO, 4. maj 2020 – Istorijski arhiv u Smederevu je, uvažavajući preporuku Ministarstva kulture i informisanja o otvaranju arhiva, biblioteka, muzeja i ostalih ustanova kulture, preduzeo korake u cilјu postepene normalizacije rada, uz poštovanje svih mera zaštite propisanih odlukama Vlade . Počev od danas, svakog radnog dana, a u skladu sa preporukama o postepenoj normalizaciji, rad sa korisnicima sastojaće se…

ČITAJ DALJE

Iz štampe izašao Zbornik radova Smederevski kraj i Podunavlje kroz istoriju

SMEDEREVO, 6. april 2020 – Istorijski arhiv u Smederevu obavestio je danas javnost da je iz štampe izašao novi Zbornik radova Smederevski kraj i Podunavlje kroz istoriju. Ovaj zbornik obuhvata radove eminentnih istraživača iz različitih naučnih oblasti i u sebi sažima niz značajnih priloga iz istorije, istorije umetnosti, arheologije i arhitekture ovog kraja od antičkog do savremenog doba. Zvanično predstavljanje…

ČITAJ DALJE