Rodno odgovorno budžetiranje

SMEDEREVO, 3. april 2017 – Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, donelo je Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Smedereva za 2018. godinu. Rodno odgovorno budžetiranje, odnosno uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i…

ČITAJ DALJE

(Ne)pravilnosti na biralištima

SMEDEREVO, 2. april 2017 – Novinaru regionalnog portala Podunavlje.info na biračkom mestu 21 u Smederevu nije bilo dozvoljeno da fotografiše početak glasanja, ali i kasnije tokom dana, navodno, zato što je „zabranjeno fotografisanje na biračkom mestu“. Kolegi je tražena akreditacija, iako mu je kasnije u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) rečeno da, osim za konferencije u svom sedištu, nije zahtevano da…

ČITAJ DALJE