Kompjuteri za bibliotečke ogranke

SMEDEREVO, 26. januar 2018 – Bibliotečkim ograncima seoskih mesnih zajednica danas je u Gradskoj upravi Smederevo uručena donacija u kompjuterskoj opremi.

Računare sa skenerom i štampačem u boji dobilo je šest mesnih zajednica koje imaju biblioteke – Mihajlovac, Lugavčina, Saraorci, Lipe, Vrbovac i Ralja.

Prema rečima gradonačelnice Smedereva, kompjuteri su donacija Ministarstva kulture i informisanja, u ukupnoj vrednosti od 600.000 dinara.

Direktorka Narodne biblioteke Smederevo istakla je da će sada i u ovim ruralnim sredinama moći da se prate konkursi ministarstava koji se objavljuju na internet stranama.

“Imamo deset bibliotečkih ogranaka, preostala tri već imaju kompjutere, a četvrti je u veoma neadekvatnom prostoru u Vranovu”, rekla je pored ostalog Marina Lazović.

Direktorka se zahvalila na donaciji izrazivši želju da će ih biti još u cilju unapređenja seoskih bibliotečkih ogranaka.

Skorašnji članci