Zaštita zasada koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 15. jun 2019 – U nastavku ove informacije su preporuke u vezi sa zaštitom zasada ranih i kasnih sorti breskve, zaštiti zasada šljive, kao i ishrani zasada koštičavog voća. Zaštita zasada ranih sorti breskve Zasadi ranih sorti breskve se nalaze u fenofazi porasta i početka sazrevanja. U cilju suzbijanja najznačajnih prouzrokovača skladišnih bolesti preporučujemo primenu preparata ATLAS u koncentraciji 0,08-0,1%. U…

ČITAJ DALJE

Aktuelna zaštita zasada koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 16. april 2019 – Zasadi koštičavog voća se pretežno nalaze u fenofazi precvetavanja dofaze formiranja plodića. U pojedinim zasadima je već primećeno prisustvo simptoma bolesti šupljikavost lista (Stygmina carpophylla). Zaraženi listovi gube aktivnost fotosinteze, a zaraženi plodovi gube tržišnu vrednost. Na listu se simptomi ispoljavaju u vidu pega, crvenkasto smeđe boje, oivičene uskom zonom žute boje. Kasnije, u okviru pega…

ČITAJ DALJE