Pomoć socijalno ugroženim izbeglim i raseljenim

SMEDEREVO, 26. septembar 2018 – Grad Smederevo objavio je javne pozive za dodelu jednokratne novčane pomoći, pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane i za pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva. Obavezan uslov za prijavljivanje na sva tri poziva je da podnosioci zahteva imaju izbeglički status, odnosno da…

ČITAJ DALJE