Vojvodinašume poribile područja na Dunavu, među njima i ona u Kovinu

7. decembar 2023 – Javno preduzeće Vojvodinašume je u skladu sa godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2023. godinu realizovalo poriblljavanje reke Dunav na lokacijama Stari Banovci na 1.192 km (RP „Srem“ – Stari Banovci); Kovin na 1.095 km (RP „Banat“ – Gajački dunavac); Dubovac na 1.085 km (RP „Labudovo okno“); Banatska Palanka na 1.079 km (RP „Labudovo okno“ –…

ČITAJ DALJE

Spasavanje ribe i riblje mlađi premeštanjem iz razliva u korito Dunava

4. avgust 2023 – Javno preduzeće Vojvodinašume je realizovalo drugu ovogodišnju akciju spasavanja ribe i riblje mlađi u razlivu reke Dunav. Na području Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje riblja mlađ je iz plavnog dela pored reke prebačena u glavno korito Dunava. SRP Gornje Podunavlje se prostire uz levu obalu Dunava, od granice sa Mađarskom do mesta Bogojevo i obuhvata brojne…

ČITAJ DALJE

Spašeno i ispušteno u Dunav više od 330 kilograma autohtone ribe

22. avgust 2021 – Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njeno premeštanje u glavne rečne tokove simbolično je nazvana „Milion jedinki riblje mlađi u 2021. godini vratimo Dunavu i Savi“. Tokom prošle nedelje zaposleni u Javnom preduzeću “Vojvodinašume“ su realizovali još jednu takvu akciju translokacijom ribe i riblje mlađi iz od reke sada odovojenih rukavaca u glavno korito Dunava.…

ČITAJ DALJE

Spasavanje i premeštanje riblje mlađi iz razliva Dunava i Save u reke

1. avgust 2021 –  U ovim vremenima, kada svako malo saznajemo o pomoru ribe u nekoj od naši reka, retke su dobre vesti. Zato ova, da je Javno preduzeće Vojvodinašume pokrenulo akciju spasavanja riblje mlađi u razlivu Dunava i Save, zavređuje pažnju. Do 15. septembra namera im je da na područjima 10 delova ribolovnih područja Bačka, Banat i Srem, u…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!