Javni uvid u projekat nove stambeno-poslovne zgrade u centru Plane

VELIKA PLANA,  18.  januar 2024 –  Odeljenje za uranizam i građevinastvo, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove Opštinske uprave Velike Plane stavilo je na javni uvid projekat za izgradnju višeporodične stambene i poslovne zgrade na uglu ulica Kralja Aleksandra i Balkanske. Budući objekat  će imati četiri etaže, plus potkrovlje i prizemlje u kome će se nalaziti lokal i ukupno 36 parking mesta.…

ČITAJ DALJE

Javni uvid u urbanistički projekat izgradnje ritejl parka u Velikoj Plani

VELIKA PLANA 17. avgust 2023 – Opština Velika Plana je stavila na javni uvid urbanistički projekat izgradnje ritejl parka „Donić“, koji će biti građen na placu od 11.280 m², koji omeđavaju Bulevar Vojvode Mišića i Beogradska ulica. Predviđeno je da sam objekta bude površine 4.617,90 m², odnosno 6.046,9 m², koliko je planirana ukupna površina svih nadzemnih etaža. U ritejl parku…

ČITAJ DALJE

Prezentovan nacrt Plana razvoja grada Smedereva

SMEDEREVO, 29. maj 2023 – Danas je u Skupštinskoj sali Gradske uprave Smedereva prikazan nacrt Plana razvoja grada Smedereva za period od 2022. do 2023. godine. Plan razvoja predstavlјa dugoročni dokument razvojnog planiranja, za određeni vremenski period i sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju, želјeno stanje, prioritetne cilјeve razvoja, pregled i kratak opis odgovarajućih mera koje se dalјe razrađuju…

ČITAJ DALJE

Smederevo: Javni uvid plana upravljanja životnom sredinom za put E-75

SMEDEREVO, 25. maj 2023 – Na sajtu Grada Smedereva objavljen je javni uvid Plana upravlјanja životnom sredinom za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji nove deonice brze saobraćajnice E-75, s obzirom da ovaj put prolazi kroz područje grada Smedereva. Na teritoriji Smedereva put će biti u dužini od 8,54 kilometara, a predviđeno je da za ovu namenu bude iskorišćen deo gradske…

ČITAJ DALJE

Plan izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kovinu

KOVIN, 3. decembar 2022 – Opština Kovin objavila je javnu prezentaciju plana izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a predračunska vrednost objekta iznosi 475 miliona dinara bez PDV-a. Projektom je predviđeno da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kovin tretira sanitarne otpadne vode za 15.000 stanovnika. Planirana lokacija postrojenja je u jugoistočnom delu Kovina, pored lokacije postojećeg postrojenja za preradu otpadnih…

ČITAJ DALJE

U Plani će se graditi prva fabrika za proizvodnju solarnih panela u Srbiji

VELIKA PLANA, 20. oktobar 2022 – Opština Velika Plana oglasila je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju fabrike za proizvodnju solarnih panela. Ovo je prva fabrika za proizvodnju ovakve solarne opreme u Srbiji, investitor je kompanija DoMi Eko Solar doo Velika Plana, a projekat je izradio Arhitektonski biro BB, takođe iz Velike Plane. Projekat je na javnom uvidu do 25.…

ČITAJ DALJE

Javni uvid u urbanistički projekat fabrike betona u Industrijskoj zoni

SMEDEREVO , 21. jul 2021 – Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva objavilo je javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta fabrike betona kapaciteta 50 kubika na sat u Industrijskoj zoni. Urbanistički projekat za izgradnju fabrike na katastarskoj parceli 233/9 K.O. Smederevo izradio je Arhisoft Pro iz Smedereva, a investitor  je „Milanić“ d.o.o. iz Sopota. Javna prezentacija urbanističkog…

ČITAJ DALJE

Javni uvid u izmene i dopuna Plana generalne regulacije Velike Plane

VELIKA PLANA, 15. maj 2021 – Opštinska uprava u Velikoj Plani izložila je materijal za rani javni uvid drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselјa Velika Plana. Javni uvid je omogućen je svima zainteresovanima do 28. maja. Predloženim Izmenama i dopunama u uređenju prostora i definisanjem njegovog načina korišćenja očekuje se aktiviranje potencijala planskog i šireg područja i privlačenje…

ČITAJ DALJE

Od danas Javni uvid u Nacrt prostornog plana Srbije od 2021. do 2035.

5. april 2021 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je Javni uvid u Nacrt prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine. Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni traje od 5. aprila do 5. maja 2021. godine. Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o proceni uticaja treba da budu izloženi…

ČITAJ DALJE

Plan detaljne regulacije za deo starog korita Jezave u Godominskom polju 

SMEDEREVO, 18. novembar 2020 –  Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva oglasilo je danas poziv ua rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju. Ovaj elaborat obuhvata delove napuštenog korita reke Jezave u Godominskom polju i drugo izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, u krajnjem južnom delu Industrijske zone Smedereva,…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!