Predstavljen Romacted program

SMEDEREVO, 8. mart 2018 – Program „Romacted“ čiji je cilj jačanje posvećenosti institucija, njihovih kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma i Romkinja, predstavnicima Grada Smedereva, prezentovali su predstavnici Tima Saveta Evrope za Rome i Romkinje i Koordinacionog tela za praćenje Strategije za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji, navodi se u informaciji objavljenoj na zvaničnom gradskom sajtu.…

ČITAJ DALJE

Partnerstvo sa Asocijacijom romskih koordinatora

SMEDEREVO, 24. jun 2017 – smederevo.org.rs – Grad Smederevo i Asocijacija koordinatora za romska pitanja potpisali su Sporazum o saradnji, u okviru okruglog stola ,,Zapošljavanje Roma i Romkinja, jačanje položaja romskih koordinatora i unapređivanje njihove saradnje sa lokanim samoupravama“. Sporazumom su definisane aktivnosti koje će se odvijati na unapređenju komunikacije i razmene informacija, organizovanju javnih rasprava i konferencija, partnerskom nastupu…

ČITAJ DALJE