Partnerstvo sa Asocijacijom romskih koordinatora

SMEDEREVO, 24. jun 2017 – smederevo.org.rs – Grad Smederevo i Asocijacija koordinatora za romska pitanja potpisali su Sporazum o saradnji, u okviru okruglog stola ,,Zapošljavanje Roma i Romkinja, jačanje položaja romskih koordinatora i unapređivanje njihove saradnje sa lokanim samoupravama“.

Sporazumom su definisane aktivnosti koje će se odvijati na unapređenju komunikacije i razmene informacija, organizovanju javnih rasprava i konferencija, partnerskom nastupu pred donatorima.

Potpise na dokument stavili su predsednik Skupštine grada Smedereva Bogoljub Spasojević i predsednik Asocijacije Dragan Gračanin.

Jedna od važnijih tema na okruglom stolu bilo je pitanje povratnika po sporazumu o readmisiji pripadnika romske nacionalne manjine.

Kako se navodi u saopštenju, Smederevo je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je prihvatio partnerstvo sa Asocijacijom romskih koordinatora i nevladinom organizacijom „Korak“, koje su izradile plan i program za ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji koji je ovom prilikom prezentovan.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!