RSZ: Prosečno domaćinstvo u Srbiji ima tek dva i po člana

8. jul 2023 – U Republici Srbiji ima ukupno 2.589.344 domaćinstava, a prosečno domaćinstvo ima 2,55 članova. Najzastupljenija su samačka domaćinstva (29,9%), slede dvočlana sa udelom od 27,5% u ukupnom broju domaćinstava, tročlana (17,8%) i četvoročlana (14.5%). Udeo domaćinstava sa više od četiri člana je 10,3%. Ovo su podaci koje je protekle nedelje, u knjizi „Domaćinstva prema broju članova“ objavio Republički zavod za statistiku.

Inače, najveći udeo samačkih u ukupnom broju domaćinstava zabeležen je u Beogradskom regionu, u kojem je svako treće domaćinstvo samačko (33,4%), i u Regionu Vojvodine (30,8%). U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u Regionu Južne i Istočne Srbije dvočlana domaćinstva su neznatno brojnija od samačkih domaćinstava. Ova dva regiona imaju i veći udeo domaćinstava sa šest i više članova (blizu 6%) u odnosu na Beogradski region, u kojem je udeo domaćinstava sa šest i više članova svega 2,6%, i na Region Vojvodine gde 3,4% domaćinstava ima više od pet članova.

Posmatrano po tipu naselja, prosečno domaćinstvo u naseljenim mestima gradskog tipa ima 2,44 člana, a domaćinstva u ostalim naseljima u proseku imaju 2,75 članova.

Opštine sa najmanjom prosečnom veličinom domaćinstva su: Crna Trava (1,9 članova), Vračar i Stari grad (2 člana), Gadžin Han, Savski venac i Babušnica (2,1 član), dok se po najvećoj prosečnoj veličini domaćinstva izdvajaju: Preševo (4,5 članova), Bujanovac (4,1 član), Tutin (3,5 članova), Sjenica i Novi Pazar (3,4 člana).

Najveći udeo  samačkih u ukupnom broju domaćinstava prisutan je u opštini Crna Trava gde je skoro svako drugo domaćinstvo samačko (48,5%), slede beogradske opštine Stari grad (45,2%), Vračar (43,5%) i Savski venac (42,4%), i opštine Gadžin Han (38,9%) i Babušnica (38,8%). S druge strane, najveći udeo domaćinstava sa pet i više članova u ukupnom broju domaćinstava imaju: Preševo (47,3%), Bujanovac (38,6%), Tutin (30,5%), Sjenica (27,4%) i grad Novi Pazar (26,6%).

Sve ovo su podaci iz konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. o ukupnom broju domaćinstava u Republici Srbiji, prema broju članova i prosečnoj veličini, po regionima, oblastima, opštinama, gradovima i naseljenim mestima.

 

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!