Prvim rebalansom uvećan budžet Smedereva za 379 miliona dinara

SMEDEREVO, 27. jun 2023 – Skupština grada Smedereva usvojila je na današnjoj sednici rebalans budžeta za 2023. godinu. Osnovnom odlukom iz decembra prošle godine, budžet je planiran u iznosu od 4 milijarde 598 miliona dinara. Prvim ovogodišnjim rebalansom, uvećan je a 379 miliona dinara i iznosi 4 milijarde 977 miliona dinara.

Ključni razlozi povećanja, prema rečima izvestioca, jesu transferi iz drugog kvartala, pre svih sredstva iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, od 13. aprila gradski budžet je „bogatiji“ za 274,7 miliona dinara za izgradnju transfer stanice, kao projekta za rešavanje pitanja upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji Smedereva. Ukupna vrednost projekta je 341,4 miliona dinara, a u preostalom iznosu učestvuje grad Smederevo. Gradski budžet, prema ovom rebalansu, planira sredstva u iznosu od 50 miliona kako bi se projekat u celosti realizovao.

Od strane istog ministarstva,  12. maja ove godine, uplaćeno je 10 miliona dinara na ime projekta rekonstrukcije kotlarnice u školi u Vranovu.  Ovo ministarstvo je uplatilo još milion i 580 hiljada dinara za smanjenje zagađenosti vazduha iz individualnih izvora.

Ministarstvo kulture je za projekte koji se realizuju preko Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, prosledilo 24,4 miliona dinara, od kojih je 10 miliona opredeljeno za projekat konzervatorsko restauratorskih radova na obnovi Varoškog bedema između kule 10 i kule 11 u Smederevskoj tvrđavi.

Od evropskih fondova je obezbeđena donacija od osam miliona dinara za projekat Unapređenja i iskustva za posetioce Smedereva i donjeg Podunavlja – unapređenje proizvoda kulturnog nasleđa i turističkih usluga.

Prema rečima izvestioca, člana Gradskog veća grada Smedereva Slaviše Stošića, ova sredstva su bila primarni razlog za izradu prvog ovogodišnjeg rebalansa.

Opozicija je pohvalila projekat  izgradnje transfer stanice, ali je glasala protiv ovakvog rebalansa, prethodno iznoseći primedbe na račun manje opredeljenih sredstava za poljoprivredu, kao i za socijalnu politiku, uz primedbu da bi umesto izvestioca, rebalans trebalo da obrazlaže gradonačelnik ili zamenik gradonačelnika.

Prethodno je usvojena Odluka o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2022. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji predloga konsolidovanog završnog računa budžeta grada Smedereva sa stanjem na dan 31. decembar 2022. godine.

Polemiku vladajućih i odbornika opozicije rasplamsale su još dve tačke dnevnog reda – Godišnji likvidacioni izveštaj Turističke organizacije grada Smedereva u likvidaciji za 2022. godinu, koja je uzgred u likvidacionom postupku od 2017. godine, kao i, takođe kasnije usvojena, Informacija o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti  iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Smederevo, za prvi kvartal ove godine.

Skupština grada je potom dala saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća, kao i na izmene i dopune plana rada i finansijskih planova ustanova čiji je osnivač Grad Smederevo za 2023. godinu.

Odbornici su usvojili i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja u Smederevu za  2022. godinu i doneli rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova školskih odbora Gimnazije u Smederevu i Osnovne škole „Dr Jovan Cvijić“.

Kao dopuna dnevnog reda, prihvaćena su rešenja o postavljenju Bojane Radovanović, diplomiranog pravnika za zamenika gradskog pravobranioca i o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Grejanje Smederevo.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!