Za revitalizaciju područja na Dunavu, Dravi i Muri skoro pet miliona evra

4. februar 2023 – Svetska organizacija za zaštitu prirode – WWF obezbedila je bezmalo pet miliona evra za revatilazizaciju područja koji mnogi zovu Evropska Amazonija, u obnovu delova oko reka Mure, Drave i Dunava u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

Revitalizacija reka je glavna tema ovogodišnjeg Svetskog dana močvarnih staništa, koji se obeležava još od 1971. godine, a upravo je revitalizacija određenih rečnih područja u Evropskom Amazonu rezultat koji svetska organizacija za zaštitu prirode WWF želi da postigne kroz svoj novi projekat uaganjem u obnovu reka, močvara i tresetišta.

Kroz petogodišnji projekat na području petodržavnog UNESCO-vog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, biće revitalizovani različiti ekosistemi na četiri lokacije, a lokalno stanovništvo će biti direktno uključeno u sve aktivnosti.


U Srbiji će u Specijalnom rezervatu prirode Gornje podunavlje biti rađeno na konverziji iz plantaža hibridne topole u autohtonu heterogenu plavnu šumu, a osim toga biće istraženo kako će se područje prirodno revitalizovati. Revitalizovaćemo vlažne livade uz reku Muru u Sloveniji, gde će biti uspostavljen i model cirkularne ekonomije kroz tradicionalno stočarstvo u saradnji s lokalnim poljoprivrednicima, lokalnim vrtićima i školama. U Hrvatskoj će, na reci Dravi, u blizini ušća reke Mure, biti povezan rukavac čime će se povećati retencijsko područje za vreme većih vodenih talasa i tako će ponovno biti omogućen protok vode na popularno kupalište u blizini opštine Legrad. U Parku prirode Kopački rit biće očišćen rukavac i tako povezan Dunav s Kopačkim jezerom koje je ujedno i najveća stajaća voda u parku.

Projekat „Revitalizacija Evropskog Amazona“ podržava Endangered Landscapes Programm (Program za ugrožene krajolike), kojim upravlja Cambridge Conservation Initiative u partnerstvu s Arcadijom, dobrotvornim fondom Lisbet Rausing i Petera Baldwina.

Foto/ilustracije: WWF

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!