Otkazi za matičarke?

SMEDEREVO, 26. januar 2017 – Disciplinski postupak protiv matičarki u Gradskoj upravi u Smederevu, za koji su sami akteri u off-u rasprave rekli da predstavlja „cirkus kojem se smeje cela Srbija“, ima prvostepeni epilog, ni malo smešan – otkazi za četiri od šest matičarki. Peta je predala zahtev za penziju, a šesta završila na lečenju, sa izdvojenim disciplinskim postupkom. U međuvremenu se pripremaju žalbe, a prema rečima odbrane „neće se na ovome završiti“.

Postupak je vodila načelnica Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu inicijative za pokretanje i utvrđivanje disciplinske odgovornosti šest (od ukupno šest) matičarki, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile težu povredu radnih obaveza i dužnosti – neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno vršenje radnih i drugih obaveza iz člana 59. stav 1. tačka 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima.

Kako se pored ostalog navodi u pojedinačnim rešenjima, matičarke nisu sprovele upise u prvi primerak matične knjige rođenih, u matične knjige umrlih, nisu sačinile kopije izdatih izvoda za inostranstvo, nije vođena u potpunosti evidencija matičnih knjiga namenjenih inostranstvu, nema dokaza o uplati takse za izdate izvode namenjenih inostranstvu.

Takođe, za određeni broj lica ne postoji zahtev za izdavanje izvoda iz MKR, MKV i MKU namenjenih inostranstvu, za koje, kako tvrde branioci, zakonom nije utvrđena obavezna taksa, zatim nije izvršen upis u Evedencionu knjigu, nema dokaza o uplati taksi na ime izdatih izvoda za upotrebu u zemlji za izvode iz MKR, MKV i MKU, za Uverenja o državljanstvu, kao i za određeni broj venčanja.

Odbrana, u izjavi za Podunavlje.info, odbacuje sve navode iz obrazloženja rešenja kojim se izriče najteža disciplinska mera – prestanak radnog odnosa, kao neosnovane „na osnovu nezakonito vođenog postupka od dana formiranja Komisije (11.10.2016), jer je Komisija prikupljala dokazni materijal do kojeg je došla na nezakonit način – oduzela ga bez zapisnika o primopredaji“.

„Nije vršena ocena dokaza tokom postupka, koji je vođen nezakonito, činjenično stanje je pribavljeno nezakonito, na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svi navodi su apsolutno neosnovani i netačni i ne slažu se ni sa jednim izvedenim dokazom“, kategorični su branioci.

Sindikat je u završnoj reči dao pozitivnu ocenu svojim koleginicama, podsećaju branioci, a predsednik je rekao da ako se utvrdi da je bilo propusta u njihovom radu budu nobčano kažnjene, a ne radikalnom merom – otkazom.

Advokati, uzgred, pitaju „glavne“ gradske funkcionere da li je možda neko od njih, lično, dolazio po matična dokumenta i ko je od njih plaćao takse.

„Da li mislite da je gradonačelnica dolazila lično da uzme neko uverenje, za sebe ili za članove svoje porodice, ili je po telefonskom pozivu to moralo da se odradi, bez odlaganja. Ili načelnica Gradske uprave, kao i načelnica Odeljenja, kojem pripada i Matična služba, i koja je to i priznala na raspravi. Ne daj Bože da se neka matičarka usprotivila ili pozvala na zakon, letela bi s posla momentalno“, kaže za Podunavlje.info predstavnica odbrane, Mirjana Filipović.

Ona naglašava da je tokom disciplinskog postupka dobar deo materijala, odnosno činjenice koje su prikupljane iz tih dokaza, nezakonito pribavljen i ukazuje da „niko nije smeo da vrši uvid u matični materijal osim ovlaščenih matičarki, pa ni MUP bez naloga tužioca.“

Rok za žalbu na rešenje „koje su kuriri bili primorani da uruče na Svetog Jovana“, u petak posle podne, kako objašnjava odbrana, da bi u rokove ušla i dva dana vikenda, je osam dana, a Komisija za žalbe u drugom stepenu odlučuje u roku od 15 dana.

Odbrana najavljuje i podnošenje krivične prijave „protiv svih koji su učestvovali u disciplinskom postupku i tužbe za zlostavljanje, uznemiravanje i odbrane i okrivljenih matičarki“.

„ZUP kaže da se uručenje rešenja, zaključaka vezanih za rokove vrše radnim danom u radno vreme, za advokate u kancelariji, a ne da me jure uveče kuriri po slavi. To je uznemiravanje!“

U međuvremenu je Višem sudu u Smederevu podneta tužba za mobing protiv načelnice Gradske uprave i načelnice nadležnog odeljenja , a prema rečima branilaca, biće proširena i na gradonačelnicu Smedereva.

Ukoliko rešenja postanu pravosnažna, smederevska vlast (naprednjačka) mogla bi na početku godine da postane “vodeća sila“ u Srbiji po broju otkaza u javnom sektoru. Sa 26 ljudi koliko je ostalo bez posla nakon „gašenja“ Direkcije za izgradnju, sada bi taj broj mogao biti povećan na 30 „otpisanih“.

Skorašnji članci