Kovin kupuje parkovske klupe, kante za smeće i kandelaberske stubove

KOVIN, 19. oktobar 2022 – Kovinska Opštinska uprava je raspisala javnu nabavku za kupovinu urbanog mobilijara: betonskih parkovskih klupa sa drvenim sedalima, betonskih kanti za smeće i kandelaberskih čeličnih stubova.

Vrednost nabavke je 1.666.666 dinara bez PDV-a, a ponuđači treba da se jave do 28. oktobra.

Fotografije iz dokumentacije javne nabavke – Opis i tehnička specifikacija

 

 

Skorašnji članci