Javni pozivi za zakup i korišćenje zemljišta u državnoj svojini za 2021.

SMEDEREVO, 17. jun 2020 – Grad Smederevo objavio je danas javne pozive u vezi sa zakupom ili korišćenjem bez plaćanja naknade  poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Smedereva, kao i javne pozive za prezentaciju urbanističkih projekata za izgradnju poslovnih objekata i oglas za izdavanje poslovnog prostora.

Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta  objavila je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2021. godinu i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2021. godinu.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva objavilo je javne pozive za prezentaciju urbanističkih projekata za izgradnju poslovnog kompleksa na teritoriji K.O. Smederevo i poslovnog objekta magacinske hale sa pratećim sadržajima na teritoriji K.O. Landol.

Komisija za poslovni prostor je, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva, na sajtu Grada Smedereva objavila i oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u Saraorcima, prikupljanjem pisanih ponuda.

Ilustracija: Google Maps

Skorašnji članci

error: Content is protected !!