Memorandum o razumevanju u oblasti unapređenja nautičkog turizma

9. septembar 2021 – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i direktor Agencije za upravlјanje lukama Vuk Perović potpisali su danas Memorandum o razumevanju u oblasti nautičkog turizma u unutrašnjim plovnim putevima. Namera je da se upotpunosti iskoriste turistički potencijali Dunava i Save.

Memorandumom se podstiču investicije u razvoj turizma i vodnog saobraćaja i povećavae vidlјivost nautičkih potencijala Srbije, sa ciljem da se domaćim i inostranim turistima približe kulturne znamenitosti i prirodne lepote naše zemlјe.

„Nautički turizam jeste razvojna šansa Srbije čiji se veliki potencijal ogleda u mreži rečnih tokova od skoro 1.600 kilometara dužine i Dunavu. Zbog razvijanja ovih potencijala današnje potpisivanje Memoranduma je veoma značajno i doprineće podsticanju investicione aktivnosti”, rekla je ministarka Matić istakavši da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u prethodnih šest godina za pristane opredelilo ukupno 327.9 miliona dinara.

„Srbija je zemlјa velikih nautičkih potencijala i saradnja sa ministarstvom doprineće da ti potencijali budu vidlјiviji i dostupniji turistima. U narednom periodu zajednički ćemo intenzivno raditi na planiranju i pobolјšanju turističke infrastrukture. Marine i međunarodna putnička pristaništa su važan segment putničkog vodnog saobraćaja i upotpuniće nautičku ponudu naše zemlјe. Aktivnosti Agencije biće usmerene ka planiranju kapitalnih i priroritetnih projekata i njihovoj realizaciji. Uvereni smo da će razmena znanja, iskustva i informacija sa ministarstvom biti od klјučnog značaja da se, nakon više decenija, iskoriste turistički potencijali Dunava i Save”, naveo je Perović.

Informacija i foto: Agencija za upravljanje lukama

Skorašnji članci