Smederevo traži privatnog partnera za održavanje puteva i trgova

SMEDEREVO, 20. maj 2021 – Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za izbor privatnog partnera za finansiranje, projektovanje, rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture, kao i popločavanje/rekonstrukciju trgova i drugih javnih površina, sve sa pratećim mobilijarom, sa javnim plaćanjem. Procenjena vrednost posla je oko 3,85 milijardi ili tačno 3.855.055,00 dinara.

Predviđene su dve faze realizacije ugovornih obaveza, a prva, koja je predviđeno da traje najduže tri godine, obuhvata radove na rehabilitaciji, rekonstrukciji, nasipanju nekategorisanih puteva i popločavanje javnih površina, kao i održavanje postojećih puteva na teritoriji grada Smedereva, uz dodatnu naknadu. Druga faza bi trebalo da traje 12 godina, za svaku godinu faze izgradnje/rekonstrukcije, a počinje da teče po okončanju svake etape, navodi se u tehničkoj specifikaciji koja prati javnu nabavku.

Rok za podnošenje ponuda je 12. jul ove godine, do 11 sati.

Javni poziv

Skorašnji članci