WWF: Uprkos zabranama, jesetra se i dalje lovi i prodaje u Podunavlju

21. april 2021 – Svetski fond za zaštitu divljine (The World Wildlife Fund) objavio je prošle nedelje istraživanje iz kojeg se vidi da se ilegalni ribolov i trgovina divljom jesetrom i dalje događa u donjem podunavskom regionu u „prilično ozbiljnim razmerama“. Kao zemlje u kojima je to prisutno, uprkos trajnoj zabrani izlova ove vrste, apostrofirane su Srbija, Bugarska, Rumunija i Ukrajina.

Krivolov i ilegalna trgovina mesom i kavijarom često se navode kao glavne pretnje populacijama jesetre, ali u ovom istraživanju, koje je objavljeno 12. aprila, pružaju se „prvi put dokazi o stvarnim razmerama“ pretnji u donjem Podunavlju, tačnije u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini.

Po objavljenim podacima, gotovo jedna trećina uzoraka same ribe i proizvoda od jesetre kupljenih kroz istraživanje bila je ilegalna, dok su vlasti u ovim zemljama zabeležile 214 slučajeva incidenata povezanih s krivolovom.

„Ovo je prva procena obima krivolova jesetre i trgovine duž donjeg Dunava i Crnog mora – pa čak i ako moramo da pretpostavimo da smo pronašli samo vrh ledenog brega, to pokazuje koliko je ozbiljan uticaj na poslednju sredinu kojoj ima jesetre još uvek i koliko je naša borba presudna da ih spasimo “, rekla je u izjavi menadžerka WWF-a Jutta Jahrl.

Fotografija sa naslovne strana istraživanja, foto: George Caracas, WWF

O ovoj temi ste već bili u prilici da čitate na ovom portalu, ali možda treba ponoviti. Od izgradnje brane na Đerdapu, ova vrsta je, i do tada retka, baš zbog krivolova još manje prisutna u našem delu Dunava. Jestra je stara više od 200 miliona godina, nazivaju je živim fosilom, a potražnja za njom je velika jer se, između ostalog, od njene ikre pravi jedan od najskupljih delikatesa – kavijar. Dunavska jesetra dosad je imala sreće u evoluciji, ali čini se da će ribu koju nije ubilo ni ono zbog čega su nestali dinosaurusi, dokrajčiti baš naša generacija. Na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) ona je označena kao krajnje ugrožena vrsta, a kod nas je Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije njen izlov trajno zabranjen. Ali, očigledno, ni stroge kazne koje su predviđene ne pomažu.

Foto/naslovna ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci