Jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu sada svima dostupna

21. april 2021 – Agencija za privredne registre od juče je omogućila svima pristup jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu. Moguće je pretraživanje javnih registrovanih podataka o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji cele Srbije. Tako sada, recimo, ako vam treba kontakt telefon ili adresa neke bolnice, ambulante ili privatne ordinacije, u vašem ili nekom drugom gradu, to možete lako da pronađete sa par klikova na računaru ili telefonu.

Na osnovu kriterijuma koji se odnose na delatnost iz oblasti zdravstva i teritoriju, grad ili opštinu, putem ovog pretraživača  dobija se lista privatne prakse i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zadatu zdravstvenu delatnost na izabranoj teritoriji, uz mogućnost pregleda detalja o svakom subjektu pojedinačno.

Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu se pristupa preko internet stranice Agencije za privredne registre, na stranici Registri – Zdravstvene ustanove – Pretraživanje podataka.

Foto/ilustracija: APR printscreen

Skorašnji članci