Tribina „Evolucija i etika“ i razgovor sa dr Igorom Živanovićem

SMEDEREVO, 2. februar 2021 – Za ovu sredu, u Koncertnoj dvorani smederevskog Centra za kulturu, zakazana je tribina „Evolucija i etika“. Razgovor o ovoj temi biće vođen sa dr Igorom Živanovićem, naučnim saradnikom Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tokom programa biće razmotreno pitanje o uticaju evolucionih činilaca na oblast etike, i ukazano na veze koje je moguće identifikovati između teorije evolucije I morala. Reč je o pristupu u kome je moral tretiran kao oblast koja nije nezavisna od bioloških činilaca i imuna na pritisak evolucije.

U razgovoru sa dr Živanovićem biće osvetljena pozicija u kojoj su adaptivna vrednost, preživljavanje, reprodukcija I prirodna selekcija o kojima govori evoluciona teorija sagledani kao relevantni u suočavanju sa problemom porekla moralnih pojmova i u traženju odgovora na pitanje zašto uopšte imamo moralna verovanja i moralne sposobnosti.

U sadržaj programa biće uključeno tematizovanje altruizma (koji je predstavljao teškoću za teoriju evolucije) i egoizma. Zainteresovani će biti u prilici da čuju u kom smeru vodi razmišljanje o ulozi emocija u usvajanju moralnih verovanja, o tome da li smo pristrasni, skloni samoobmanjivanju kada ih usvajamo i održavamo, kao i da li egoizam može biti isključen u objašnjenju porekla morala.

U toku programske večeri biće zastupljeno i kritičko preispitivanje odnosa prema moralu i moralnim pravilima kao prema nečemu objektivnom, realnom, kao prema nepromenljivim istinama.

Na tribini će pažnja biti posvećena i empatiji i njenom značaju za izgradnju moralnosti, kao i relevantnim kategorijama i principima za koje su u svakodnevnom životu vezani međuljudska saradnja i društvena kohezija.

Ulaz na program je slobodan uz mere zaštite od virusa kovid-19, početk je zakazan za 19 časova, a moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo.

Dr Igor Živanović je diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je angažovan u nastavi na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima Uvod u probleme politike, Filozofija politike, Savremene teorije pravde i Evoluciona etika. Tema njegove doktorske disertacije bila je „Biološke osnove morala: egoizam, altruizam, i samoobmanjivanje“. U svom istraživačkom radu bavio se Hobsovom koncepcijom prirodnog stanja i problemom kooperacije, autor je radova „Platon, Makijaveli i makijavelizam“, „Refleksivni ekvilibrijum i problem opravdanja u etici“, „ Da li je život u prirodnom stanju usamljenički, siromašan, opasan, skotski i kratak“, „Samoobmanjivanje“.

Skorašnji članci