Podsticanje razvoja preduzetništva

SMEDEREVO, 19. januar 2017 – Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte, kao deo projekta „Decenija preduzetništva“.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Kako se navodi u obaveštenju objavljenom danas na sajtu lokalne samouprave, privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 600 miliona dinara, a opredeljena su sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu u iznosu od 2,4 milijarde dinara.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2,5 miliona dinara niti veći od 50 miliona dinara.

Krediti  Fonda po ovom Programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim Programom. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i do 7 godina u okviru koga je grejs period do jedne  godine za preduzetnike.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev  u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Javni poziv traje do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Detalji i potrebna dokumentacija za prijavu mogu se dobiti na sajtu Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!