You are here

Obnova bolnica u Smederevu i Smederevskoj Palanci

BEOGRAD/SMEDEREVO/SMEDEREVSKA PALANKA, 9. februar 2019 – U toku je tender za izvođača radova u opštim bolnicama u Smederevu i Gornjem Milanovcu, uskoro bi trebalo da počne javna nabavka za izvođača radova u opštim bolnicama u Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci, a već se radi obnova opštih bolnica u Leskovcu i Loznici, rekao je danas za Tanjug direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

Novac za obnovu opštih bolnica obezbeđen je iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope. Blagojević kaže da samo građevinski radovi po objektu nisu ispod deset miliona evra bez opremanja i s tim novcem može da bude kompletno obnovljeno petnaestak od 50 opštih bolnica.

Čitaj dalje...

Završena obnova kule 9 Smederevske tvrđave

SMEDEREVO, 31. decembar 2017 – Sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije završena je kompletna obnova Jezavskog bedema Smederevske tvrđave, koja je u kontinuitetu trajala od 2006. do 2017. godine, potvrdio je za Podunavlje.info Dejan Radovanović, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

“Komisijskim prijemom radova 18. decembra,  završena je obnova kule 9 i time je u celosti realizovan Glavni projekat obnove Jezavskog bedema od kule 7 do kule 10 Smederevske tvrđave koji je Regionalni zavod izradio 2010. godine”, rekao je Radovanović.

Prema njegovim rečima, izvedeni radovi na kuli 9 obuhvatili su sanaciju i potpuno ili delimično preziđivanje postojećih, kao i obnovu nedostajućih zubaca i parapeta.

Izvedena je i sanacija svih oštećenih i obnova svih nedostajućih delova severnog, istočnog i južnog lica kule, obnova nedostajućih delova unutrašnjih lica (u otvoru) kule, blokovanje i dersovanje svih zidova kule. Postojeći deo svoda kule je prezidan, a nedostajući deo obnovljen.

Urađena je i sanacija svoda u obe poterne, blokovanje lica zidova i obnova poda u njima. Izvršeno je injektiranje pukotine na severnom licu kule, i izrada poda od lomljenih kamenih ploča na armirano betonskoj ploči sa hidroizolacijom.

Vrednost izvedenih radova je 7,7 miliona, odnosno 9,2 miliona dinara sa PDV-om, a finansijska sredstava za realizaciju projekta obezbedio je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za finansiranje ili sufinanasiranje projekata u oblasti istraživanja, zaštite i i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa u 2017. godini.

Čitaj dalje...

Traži se izvođač radova na obnovi kule 9

SMEDEREVO, 6. jul 2017 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke radova za realizaciju Glavnog projekta obnove Jezavskog bedema između kule 7 i kule 10 Smederevske tvrđave – nastavak izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova – obnova kule 9.

O postupku javne nabavke radova svi zainteresovani mogu detaljnije da se informišu preuzimanjem poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije sa portala javnih nabavki – http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1543666

Ponude se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ulica despota Đurđa 37, 11 300 Smederevo, a poslednji rok za njihovo podnošenje je petak 4. avgusta do 11 i 30. Otvaranje ponuda je istog dana u prostorijama Regionalnog zavoda sa početkom u podne, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku za najviše pet dana od dana otvaranja ponuda.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ,,najniža ponuđena cena“.

Čitaj dalje...