Vlada usvojila Predlog zakona o socijalnoj karti

BEOGRAD, 22. januar 2021 – Vlada Srbije usvojila je juče Predlog zakona o socijalnoj karti, koji bi trebalo da omogući pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostavljanje bolje kontrole socijalnih davanja. Cilj uspostavljanja Registra socijalne karte, kako je navedeno u saopštenju nakon sednice, jeste postojanje jedinstvene i centraliziovane evidencije u elektronskom obliku, koja treba da sadrži tačne i…

ČITAJ DALJE