Vlada usvojila Predlog zakona o socijalnoj karti

BEOGRAD, 22. januar 2021 – Vlada Srbije usvojila je juče Predlog zakona o socijalnoj karti, koji bi trebalo da omogući pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostavljanje bolje kontrole socijalnih davanja.

Cilj uspostavljanja Registra socijalne karte, kako je navedeno u saopštenju nakon sednice, jeste postojanje jedinstvene i centraliziovane evidencije u elektronskom obliku, koja treba da sadrži tačne i ažurirane podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njima povezanih lica.

Uvođenjem ovog sistema trebalo bi da bude omogućeno da građani koji su u najtežem ekonomskom položaju budu vidljiviji u društvu, kako bi blagovremeno i efikasno ostvarili prava na potrebnu podršku.

Foto: srbija.gov.rs

Skorašnji članci