Koja domaćinstva će imati pravo na povlašćene cene energenata?

4. mart 2022 – Vlada Srbije saopštila je da je pripremljena nova uredba o energetski ugroženom kupcu, čije donošenje treba da bude krajem prvog ili tokom drugog kvartala ove godine. Tom uredbom planira se povećanje broja energetski ugroženih kupaca tako da će umesto sadašnjih oko 70.000 ubuduće niže račune za električnu i toplotnu energiju ili za gas moći da koristi…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!