Ministarstvo poljoprivrede: Katalozi sa oznakama geografskog porekla

23. januar 2021 – Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo da je pripremilo dva kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla: „Autentična Srbija“, o polјoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i „Vinsko blago Srbije“, o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla. Istovremeno su objavlјene i dve brošure: o šemama kvaliteta za polјoprivredne i prehrambene proizvode, kao i o…

ČITAJ DALJE