Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Palanačke gimnazije

SMEDEREVSKA PALANKA 27. mart 2024 – Opštinska uprava Smederevske Palanke raspisala je ponovo tender za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Palanačke gimnazije. Vrednost posla je procenjena na 16.666.666,66 dinara bez PDV-a, a danas objavljeni javni poziv otvoren je do 22. aprila.

Plan previđa rekonstrukciju kompletne fasade objekta, sa zamenom stolarije, a sve u skladu sa uslovima izdatim od Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture grada Smedereva, rekonstrukciju krova i krovne konstrukcije, kao i sve unutrašnje radove u okviru legalnog dela objekta, sa adaptacijom prostorija i kompletnom sanacijom svih instalacija u objektu.

U skladu sa postojećom funkcijom objekta, potrebno je izgraditi fiskulturnu salu na parceli školskog dvorišta, koja je treba da bude povezana toplom vezom sa školskim objektom. Predviđeno je i kompletno spoljno uređenje školskog dvorišta sa sređivanjem terena za bavljenje sportom, kao i ograđivanje kompletnog objekta.

U planu je i rušenje svih nelegalno izgrađenih objekata na parceli objekta, a potrebno je predvideti i dogradnju dela objekta, koji će obuhvatiti prostor koji trenutno nedostaje školskom objektu, a koji je neophodan za kvalitetno održavanje nastave, navodi se u dokumentaciji koja prati javnu nabavku.

Objekat u kome sada radi Palanačka gimnazija izgrađen je 1920 godine. Ima status spomenika kulture za koji je nadležan pomenuti Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.

Školska zgrada zauzima površinu zemlјišta od 818 m2. Ukupna bruto površina uknjiženog dela je 2.455,60 m2, a ukupna bruto površina objekta na terenu je 3.000,92 m2. Srednji dvorišni deo objekta je dograđen i nije legalizovan. Ovaj deo objekta je u lošem stanju, kako se navodi u dokumentaciji, ne uklapa se u postojeći objekat i predviđeno je njegovo uklanjanje.

Na osnovu Idejnog rešenja i navedenih radova treba izraditi projektno tehničku dokumentaciju, u svemu prema važećim propisima i tehničkim standardima i uskladiti je sa zahtevima Ministarstva za javna ulaganja, koji su dati u okviru smernica za izradu projektne dokumentacije za sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata javne namene, koje čine sastavni deo ovog projektnog zadatka, stoji u pratećoj dokumentaciji.

Podsećamo, prvobitno je još 2021. najavljena rekonstrukcija Palanačke gimnazije, ali su zbog pandemije korona virusa svi projekti pokrenuti godinu ranije, pa i ovaj, bili zaustavljeni. Inače, isti ovakav poziv, kakav je ovaj danas objavljen na portalu javnih nabavki, sa istim iznosom, bio je raspisan prošle godine početkom septembra, a koja mu je sudbina nije poznato.

Foto/ilustracije: iz projektne dokumentacije

Skorašnji članci

error: Content is protected !!