Jedinstveno tržište radne snage u okviru Otvorenog Balkana od 1. marta

29. februar 2024 – Jedinstveno tržište rada Otvorenog Balkana, čije su članice Srbija, Albanija i Severna Makedonija, startuje od sutra, 1. marta. To praktično znači da će svi građani ove tri zemlje, uz pojednostavljenu proceduru, moći da traže i dobiju posao u bilo kojoj od država te inicijative.

Državljani Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koji žele da se zaposle u nekoj od članica Otvorenog Balkana ili su već pronašli posao kod nekog poslodavca, potrebno je da imaju ID broj za koji se registruju elektronski, popune formular na platformi (eUprava) i prilože važeći biometrijski dokument. Na osnovu tih podataka, domicilni nadležni organi, preko platforme eUprava generišu jedinstveni identifikacioni broj Otvoreni Balkan (IDOB).

Nakon toga, zainteresovani može da pristupi portalu eUprave odredišne zemlje i podnese zahtev za slobodan pristup tržištu rada. Odredišna zemlja nakon provere donosi konačnu odluku.

Posle dobijanja odobrenja radnik može da bude zaposlen pod istim uslovima kao lokalni državljanin zemlje, do dve godine, a nakon isteka ovog perioda, može da produži period boravka, odnosno radne dozvole.

Pre tačno tri godine i tri meseca, podsetimo, lideri zemalja Otvorenog Balkana su potpisali odluku o uspostavljanju slobodnog pristupa tržištu rada na Zapadnom Balkanu, a u Skoplju su u ponedeljak potpisana dva protokola koji će omogućiti njegovo uspostavljanje.

Očekuje se da slobodan pristup tržištu rada od oko 11 miliona stanovnika, kako su naveli u saopštenju, spreči dalji odliv mozgova i mladih iz regiona nudeći mogućnosti za zapošljavanje, ali i da odgovori na sve veće zahteve za kvalitetnim kadrovima, kako lokalnih tako i međunarodnih kompanija, koje posluju u regionu.

Foto/ilustraija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!