JKP „Zelenilo i groblja“  i ove godine angažuje radnike preko agencije

SMEDEREVO, 4. februar, 2024 – Smederevsko Javno komunalno preduzeće „Zelenilo i groblja“ objavilo je protekle nedelje na portalu javnih nabavki oglas kojim traži uslugu angažovanja zaposlenih preko agencije, odnosno radnika zaposlenih kod drugog poslodavca a u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju. U pitanju je 17 radnih mesta; tri vozača teretnih vozila, jedan perač javnih površina, osam higijeničara javnih površina, što bi se reklo – čistača, jedan perač javnih površina koji će biti angažovan na period od 9 meseci, dva iznosača komunalnog otpada i dva radnika na inhumiranju, ili grobara, kako bi to narod rekao.

Za ovu namenu predviđena vrednost poslova je 20 miliona dinara bez PDV-a, a ponuđači treba da se jave do 21. februara.

Zaposleni na ovaj način imaju pravo na jednake uslove rada kao i uporedni zaposleni kod naručioca, navodi se u dokumentaciji oglasa, uz napomenu da će se predmetna usluga pružati sukcesivno u skladu sa potrebama i na osnovu pismenog zahteva ovlašćenog lica naručioca.

Agencija će, navodi se i to u dokumentaciji oglasa, zarade izvršiocima isplaćivati iz dva dela, 10. i 25. u mesecu za prethodni mesec, uz obavezu da definiše cenu svojih usluga ustupanja, odnosno da definiše svoju proviziju izraženu u dinarima na bruto 2 zaradu.

Ovo javno preduzeće je, podsećamo, i prošle godine u ovo vreme, nešto malo ranije, objavilo sličnu javnu nabavku, za istovetan broj izvršilaca, s tim što je vrednost poslova bila procenjena na 15 miliona dinara bez PDV-a.

Foto/ilustracija: JKP Zelenilo i groblja FB

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!