Zahtevi za paušalno oporezivanje preduzetnika šalju se do 31. oktobra

29. oktobar 2023 – Iz Poreske uprave podsećaju preduzetnike, koji su u tekućoj godini porez na prihode od samostalne delatnosti plaćali na oporezivu dobit, da zahtev za paušalno oporezivanje za 2024. godinu mogu podneti najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.

Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi. Poreska uprava će na osnovu podnetog zahteva izdati rešenje koje će se poreskom obvezniku dostaviti u elektronskom obliku, u poresko sanduče.

Za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje neophodno je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Sve informacije o nabavci i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata mogu se dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela.

Preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i kod kojih nije došlo do promene u poslovanju, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!