Posle dva meseca, ponovo oglašena prodaja šume u Bavaništu

4. maj 2023 – Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je ponovo prodaju šumskog zemljišta sa pripadajućom drvnom masom, vlasništvo DPP „Lune Milovanović“ u stečaju iz Bavaništa. Podsetimo da je prošla, u martu najavljena prodaja izazvala proteste i blokadu puta, jer Bavaništanci za šumu tvrde da je seoska i da kao takva ne može da bude predmet prodaje iz stečajne mase. Dobili su tada uveravanja od rukovodstva kovinske opštine da će se založiti da se prodaja obustavi, odnosno da će apelovati da Ministarstvo poljoprivrede bude učesnik u postupku, neposrednom pogodbom ili kao kupac.

Reč je o šumama prve klase, ukupne površine oko 100 ari, kao i šumskom zemljištu bez drvne mase u ukupnoj površini od oko 230 ari, a uz to prodaju se i posečeni drvni sortimenti hrasta lužnjaka, jasena i topole, koji se nalaze u Bavaništanskoj šumi u procenjenoj količini od 39,74 kubika.

Pride ide i šumareva kućica, sa zemljištem, koje se vodi kao građevinsko izvan građevinskog područja, sve upisano kao društvena svojina stečajnog dužnika 1/1.

Za sve to početna cena je 119.240.636 dinara, a javno nadmetanje biće održano 31. maj u 11 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, Beograd, Terazije. 23, III sprat, sala 301.

Foto: Republika Srbija, Ministarstvo privrede, Agencija za privatizaciju

Skorašnji članci

error: Content is protected !!