Sastanak sa Bavaništancima povodom najavljene prodaje seoske šume

KOVIN, 28 februar 2023 – Povodom pisma grupe građana Bavaništa upućenog predsednici kovinske opštine Sanji Petrović danas je održan sastanak rukovodstva lokalne samouprave sa petočlanom delegacijom Bavaništanaca okuplјenih na rešavanju problema najavlјene licitacione prodaje seoske šume, kako doslovce navode „nelegalne prodaje  šume privatnom licu od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, tj. stečajnog upravnika DPP ’Lune Milovanović’, zakazane za 14. mart 2023. u 11 sati“, o čemu ste mogli da se informišete i na ovom portalu.

Predsednica Sanja Petrović kazala je da je odmah po prijemu pisma preduzela mere u okviru svojih ingerencija – nadležnosti lokalne vlasti. S tim u vezi, a kako bi bilo potpuno jasno da je rukovodstvo opštine „na istoj strani“ sa svojim sugrađanima, ona je upoznala predstavnike Bavaništa da je, u saradnji sa pravobraniocem opštine Kovin i načelnicom Opštinske uprave, uputila podnesak-urgenciju Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, a  fotokopiju pismena građana i podnesak istovetnog sadržaja dostavlјeni su Ministarstvu za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Upravi za šume, kao nadležnoj za delatnost od opšteg interesa u očuvanju, zaštiti i unapređenju stanja šuma, korišćenje svih potencijala šuma i njihovih funkcija.  Istovremeno, Ministarstvo je zamolјeno da bude učesnik na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, kao kupac.

Uz to, u podnesku je uz molbu istaknut predlog „da se skupštini poverilaca  ili odboru poverilaca  predloži odlaganje ili obustava  postupka prodaje, potom da uz saglasnost odbora poverilaca izvrši prodaju imovine neposrednom pogodbom sa Ministarstvom za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao zainteresovanim i potencijalnim kupcem, da u primerenom roku, u svakom slučaju do 01.3.2023 godine, kao organ stečajnog postupka u pisanoj formi obrazloži način unovčenja stečajne mase stečajnog dužnika  i način prodaje, i dostavi predsednici Opštine Kovin, i najzad da nakon eventualne uspešne prodaje prilikom zaklјučivanja kupoprodajnog ugovora sa proglašenim kupcem zaklјuči ugovor kojim će se obezbediti maksimalna zaštita šume u pogledu uzgoja i eksploatacije.“

Predstavnici meštana Bavaništa, prisutni na sastanku –Tatjana Obradović, Ivona Rančić, Marko Jovanović, Saša Nikolić i Sava Košarić, ponaosob su izneli svoje zebnje šta bi moglo da se dogodi 14. marta, ukoliko oglašena prodaja bude izvršena. Pored toga što je reč o neprocenjivom prirodnom resursu, selo bi moglo ostati bez vode radikalnom sečom šume, koja je već započeta, a građani su više puta, kako su rekli, branili nelegalnu seču blokadama, peticijom, podnete su i krivične prijave… Šuma je veoma važna i kao štit od udara košave i zbog toga je podignuta na ovoj lokaciji još u doba austrougarske vlasti, kažu meštani.

Zaklјučeno je da se sačeka odgovor relevantnih institucija na predlog i molbu iz Opštine Kovin. Tatjana Obradović se u ime delegacije zahvalila predsednici na prijemu i podršci i dodala da će se za 1. mart zakazani skup ispred zgrade Opštine održati, jer nije reč o „protestu“, već o ekološkom okuplјanju – eko skupu u odbranu bavaništanske šume kao javnog dobra svih građana.

Informacija i foto: zvanična internet prezentacija Opštine Kovin, kovin.rs

Skorašnji članci

error: Content is protected !!