Sve više kreditnih kartica, sve više i odlazaka u nedozvoljeni minus

8 mart 2023 –  Prema izveštaju Udruženja banaka Srbije za februar, ukupan broj tekućih računa u našoj zemlji je na kraju tog meseca bio oko 8,5 miliona, a otvorilo ih je 5,7 miliona klijenata. Broj korisnika kreditnih kartica je dostigao 937.990, a 245.992 računa je otišlo u nedozvoljeni minus.

Prosečna kamatna stopa za dozvoljeno prekoračenje u dvadesetak banaka koje posluju u Srbiji je 29,05 odsto, dok je kamata u slučaju da se ode u nedozvoljeni minus čak 30,72 odsto.

Onih koji su otišli „u crveno“  je za 5,7 odsto veći u odnosu na februar prošle godine.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci