Skupština grada Smedereva usvojila rebalans budžeta za 2022. godinu

SMEDEREVO, 29. jun 2022 – Skupština grada Smedereva usvojila je na današnjoj sednici prvi rebalans budžeta za 2022. godinu, koji je nominalno uvećan za 323 miliona dinara u odnosu na prvobitnu odluku.

U istom setu odluka iz oblasti finansija, usvojena je i Odluka o završnom računu budžeta grada za 2021. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji predloga konsolidovanog završnog računa budžeta Smedereva sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine.

Opozicija je iznela kritike na predloženi rebalans, prigovarajući pre svega na sredstva koja se izdvajaju za zdravstvo i poljoprivredu, a skupštinska većina nije prihvatila tri amandmana na predložene izmene budžeta.

Zamenica gradonačelnika Marija Marković Stavrić, odgovarajući na pitanja opozicionih odbornika,  osvrnula se na pitanje zašto se radi rebalans, ovakav, u ovom momentu i na ovakav način.

„Saglasili smo se svi da je energetska kriza u svetu. To nije ništa novo i ne dešava se samo kod nas, dešava se i u drugim državama i svi iznalaze način da je prevaziđu. Upravo u tome vidimo razlog za rebalans baš u ovom momentu“, rekla je Marković Stavrić.

Naglasila je da moramo spremno da dočekamo zimski period i da su zato obezbeđena sredstva u iznosu od 35 miliona dinara za Javno preduzeće Grejanje i još 150 miliona, kako je rekla, za energente za sve ostale potrebe kako bismo spremno dočekali zimsku sezonu.

„U ovom momentu imamo ostvarenje prihoda približno 51 odsto u odnosu na plan i, sa tog aspekta, mi dobro upravljamo prihodima. Što se projekata tiče, nismo odustali ni od jednog, u budućem periodu iznalazićemo načine da ih realizujemo. Prihodi i rashodi su realno odmereni, prostor za povećanje budžeta daju preneta sredstva iz prethodne godine u iznosu od 520 miliona“, rekla je pored ostalog zamenica gradonačelnika, sugerišući odbornicima da usvoje predloženi rebalans budžeta za ovu godinu.

Prethodno je za novog člana Gradskog veća izabran Nemanja Ivošević, umesto Dragana Stanića, koji je podneo ostavku. Nemanja Ivošević je rođen 7.11.1988. godine u Smederevu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Nakon stečenog uslova polaže pravosudni ispit i upisuje se u advokaturu, gde nastavlja porodičnu tradiciju bavljenja advokatskom delatnošću. Živi u Smederevu, oženjen je suprugom Ivanom i ima dvoje dece. Član je Socijalističke partije Srbije.

Danas je potvrđen i odbornički mandat Nataši Mitić, umesto Ivane Nikolić Đurđević, zbog podnošenja ostavke, takođe sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.

Obimnom dnevnom redu odbornici su danas posvetili sedam sati rada, a raspravljalo se o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva, ispod tržišne cene, radi rešavanja stambenih potreba izbeglicama, ali i o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva putem izgradnje.

Skupština se saglasila i sa Odlukom o sufinansiranju i finansiranju boravka trećeg i svakog sledećeg deteta u porodici u PU „Naša radost“, kao i sa Odlukom  o dopuni odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Smedereva.

Usvojene su i odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Smedereva, zatim o izradi PDR-a Solarna elektrana u Saraorcima, pa o izmeni i dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana grada Smedereva i Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Turističke organizacije grada Smedereva u likvidaciji za 2021. godinu.

Na dnevnom redu se našla i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja  na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Smederevo, za prvi kvartal ove godine.

Nakon oštre polemike odbornika opozicije, skupštinska većina se saglasila sa izmenama i dopunama programa poslovanja za 2022. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo, kao i sa izmenama i dopunama plana rada i finansijskih planova ustanova čiji je osnivač grad Smederevo, takođe za ovu godinu.

Na kraju je usvojeno Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Maloj Krsni, a što se tiče dopuna dnevnog reda, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Naša radost“. Odbornici su usvojili i Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Smedereva. Ovo poslednje umalo da prođe s onim „ima li diskusije, ko je ’za’, usvojeno“, ali se za reč javio zamenik predsednice Skupštine Branče Stojanović, navodeći da je reč o bitnom dokumentu, koji ne bi trebalo tek tako, na brzinu i bez rasprave da bude usvojen. Posle njegove diskusije, a bez dalje rasprave, dokument je ipak usvojen.

Skorašnji članci