Lidl Srbija poziva da se prijave učesnici u akciji „Čisto iz ljubavi“

11. april 2022 – Sve registrovane organizacije, od neprofitnih udruženja do skupština stanara, koje žele da se prijave za dobijanje podrške kompanije Lidl Srbija za akciju uklanjanja otpada iz prirode i okruženja, mogu to da učine tako što će u mejlu sa naslovom „Čisto iz ljubavi“ dostaviti osnovne podatke organizacije i predlog akcije čišćenja koju bi sproveli u maju 2022. godine.

Rok za prijavljivanje je 24. april, a akcije čišćenja moraju da budu sprovedene do 31. maja 2022. godine. Među prispelim prijavama Lidl Srbija će izabrati do 10 organizacija čije će akcije čišćenja sponzorisati sa po maksimum 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti). Sredstva koja se dodeljuju namenjena su kupovini opreme za čišćenje (grabulje, rukavice, kese, itd), troškovima transporta, troškovima zbrinjavanja otpada, troškovima okrepe za učesnike/volontere, kupovine majica i drugog reklamnog materijala i sl.. Od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, iznos od najviše 20% se može koristiti za potrebe angažovanje osoblja za organizaciju čišćenja.

U prijavi treba da budu naveden informacije o broju učesnika, lokaciji čišćenja, datum kada je čišćenje planirano, očekivana količina otpada koji će biti uklonjen iz prirode, način na koji će se otpad zbrinuti, kao i predlog promocije akcija na sopstvenim kanalima komunikacije i okvirni budžet.

Kriterijumi za izbor akcija koje će biti sponzorisane su ravnomerna geografska rasprostranjenost, lokacija za čišćenje i obrazloženje, način na koji će prikupljeni otpad biti zbrinut i predložen plan komunikacije i promocije akcije.

Svaka organizacija koja se prijavi biće blagovremeno obaveštena o tome da li je ona izabrana, a sa izabranim organizacijama Lidl Srbija će zaključiti ugovor o sponzorstvu kojim će biti regulisani uslovi isplate dogovorene naknade, kao i obaveze izabrane organizacije.

Formular za prijavu možete da preuzme ovde:

PREUZMI FORMULAR

 

Skorašnji članci