Svetski dan zdravlja – u Srbiji živimo 7 godina kraće od stanovnika EU

7. april 2022 – Danas je 7. april – Svetski dan zdravlja. Tim povodom je Republički zavod za statistiku objavio brojke koje, za nas ovde, i nisu baš za hvalu. Naime, po istraživanjima ove institucije, prosečan vek ljudi u Srbiji je 7 godina kraći od onog koji imaju stanovnici zemalja Evropske unije. Kod muškaraca je to 71,4 u Srbiji u odnosu na 78,5 godina u EU, kod žena je tek nešto malo manja razlika 77,2 u odnosu na 84 godine okruglo.

Uz ovo objavljeni su i podaci o stopi mortaliteta, koja kod nas 16,9 promila a u EU je to 11,9.

Inače, dat je i broj lekara u Srbiji, ima ih tačno 20.101, stomatologa je 1.545, a farmaceuta ima 1.429.

Na kraju, još jednom, reč je o zvaničnim podacima, državne institucije, trebalo bi od kredibiliteta, s obzirom da drugu sličnu nemamo.

Skorašnji članci