Smederevska Gradska skupština zaseda ovog četvrtka

SMEDEREVO, 8. februar 2022 – Odbornici smederevske Gradske skupštine sastaće se ovog četvrtka 12. put u ovom sazivu, a na dnevnom redu su, mimo običaja, samo tri tačke. Pre ostalog, treba da odluče o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Gradske izborne komisije.

Odlučivaće još i o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa grada za 2021 godinu, a treba da se izjasne o davanju saglasnosti na planove rada i finansijske planove Centra za socijalni rad i Apotekarske ustanove Smederevo.

Skorašnji članci