Javna nabavka analize stanja u javnim preduzećima grada Smedereva

SMEDEREVO, 8. februar 2022 – Smederevska Gradska uprava raspisala je danas javnu nabavku za analizu stanja u javnim preduzećima grada Smedereva sa predlogom rešenja detektovanih problema. Vrednost ovog posla je 15 miliona dinara bez PDV-a.

Svrha izrade studije je, kako se navodi u obrazloženju oglasa, „da se kroz razmatranje aktuelnog komunalnog modela definiše predlog funkcionisanja pojedinačnih komunalnih preduzeća grada Smedereva radi unapređenja ekonomske, organizacione, finansijske i poslovne efikasnosti celokupnog komunalnog sistema i ostvarenje niza efekata u smislu racionalizacija i sinergija, sa krajnjim cilјem pobolјšanja ukupnog kvaliteta usluga korisnicima“.

Rok za podnošenje prijava za ovu javnu nabavku je 4. mart.

Foto/ilustracija: podunavlje.info©

Skorašnji članci