Drugi poziv za subvencije radi prevazilaženja posledica KOVIDA-19

KOVIN, 26. novembar 2021 – Na telefonskoj sednici Opštinskog veća u Kovinu, održanoj ove srede, doneta je Odluka i raspisan Javni poziv (drugi) o raspodeli i korišćenju subvencija za podršku radu preduzetničkih radnji, privrednih društava i turističke privrede na teritoriji opštine Kovin zbog teškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom virusa KOVID-19.

Javni poziv i Obrazac zahteva za prijavu dostupni su na oglasnoj tabli sajta opštine, kao i na oglasnim tablama mesnih zajednica u svim naseljenim mestima i u zgradi opštine za Kovin. Poziv je otvoren do 6. decembra.

Takođe, usvojen je tekst Ugovora o raskidu ugovora o davanju na korišćenje poslovnog prostora (reč je o raskidu ugovora na zahtev Udruženja penzionera Skorenovac, a u vezi sa prostorijama koje su do sada koristili u Ulici bratstva jedinstva 53 i  deo u zgradi MZ Skorenovac, Bratstva jedinstva 51).

Prihvaćen je i aneks I Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Opštine Kovin i menjačnice „Janjin“ u Bavaništu (u vezi sa obračunom i plaćanjima za utrošenu struju, s obzirom da deo utroška u okviru brojila pripada tamošnjem udruženju penzionera) .

Raspisan je II Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa rada i projekata udruženja u oblasti upravljanja vanrednim situacijama za 2021. godinu. Konkurs je otvoren do 3. decembra, a može se preuzeti na oglasnoj tabli sajta.

Doneto je Rešenje o drugoj izmeni rešenja o davanju saglasnosti na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju proizvode hale Beko. Kako je precizirano drugom izmenom, sredstva za kapitalna ulaganja obezbeđena su u budžetu opštine Kovin za 2021. godinu u iznosu od 65.935.000 dinara, dok će sredstva u iznosu od 58.365.000 dinara biti obezbeđena budžetom za 2022.godinu. Ova Saglasnost je osnov za pokretanje postupka javne nabavke, kroz čiji plan će biti precizirani svi pojedinačni troškovi u vezi sa projektom.

Veće je dalo saglasnost Ustanovi za sport da može izvoditi radove na investicionom održavanju – elektroinstalacije u Sali za male sportove u Kovinu, a sve na osnovu dostavljenih predmera i predračuna ukupne vrednosti 198.946,80 dinara sa PDV-om. Sredstva za izvođenje radova na investicionom održavanju obezbeđena su u budžetu opštine Kovin za 2021. godinu i Finansijskom planu Ustanove za sport. Istovremeno, Veće je ovlastilo ustanovu za podnošenje zahteva za investiciono održavanje nadležnom organu  u postupku objedinjene procedure, radi odobrenja za izvođenje radova na ime opštine Kovin.

Foto: Opština Kovin

Skorašnji članci